Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí

TJ04000064
Hlavní řešitel
Popis

Problematika vývoje a vlivů na krasového prostředí, je v Moravském krasu dlouhodobě studována. Čelové řešitelského týmu se v rámci svých diplomových a disertačních prací také podíleli na základním výzkumu. Předložený projekt přináší nově širší praktický dopad svou aplikační povahou. 
Dojde k aplikaci nabytých poznatků a dovedností z doposud prováděného základního výzkumu pro celkové zhodnocení vlivů na jeskynní prostředí a formulaci návrhů pro péči a ochranu jeskynního prostředí. Z posouzení mikroklimatu a ventilací jeskynní můžeme zhodnotit vliv zpřístupňování jeskyně na prostředí. Obdobně z posouzení vlastností skapových vod v závislosti na hospodaření s nadložní krajinou bude posouzeno jak lidská činnost ovlivňuje krasové procesy.
Dojde k propojení spolupráce vědců z Masarykovy univerzity a VUT, čímž se zvýší spolupráce lidí se znalostí prostředí a procesů a přístrojové techniky. Dále dojde k rozšíření profesní sítě z akademické sféry do orgánů státní ochrany přírody.
Měřící postupy a přístrojové aplikace mohou mít do budoucna další využití a to i na komerční bázi.

Klíčová slova
skapové vody
vliv člověka na kras
hospodaření s nadložní krajinou
Druh projektu
Aplikovaný výzkum