Theoretically and experimentally

Theoretically and experimentally

Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering

Ústav experimentální a teoretické elektrotechniky se zaměřuje třemi hlavními směry. Prvním je základní a aplikovaný výzkum zaměřený do oblasti numerických metod a matematiky. Druhý směr se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti metrologie a měřicích metod a třetí směr je zaměřen na experimentální a aplikovanou elektrotechniku a elektroniku.