O ústavu

Současnost ústavu

Ústav experimentální a teoretické elektrotechniky se zaměřuje třemi hlavními směry. Prvním je základní a aplikovaný výzkum zaměřený do oblasti numerických metod a aplikované matematiky. Druhý směr se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti metrologie a měřicích metod a třetí směr je zaměřen na experimentální a aplikovanou elektrotechniku a elektroniku.

Ústav garantuje výuku napříč všemi bakalářskými, magisterskými a doktorskými studijními programy. Cílem je vychovávat odborníky v důležitých elektrotechnických oblastech a to pochopením základních principů elektrotechniky, bezpečnosti, měření elektrických i neelektrických veličin s ohledem na speciální aplikace a modelování elektromagnetických polí.

Víte, že...

historie našeho ústavu sahá do roku 1902?
roku 1902 založil prof. Sumec Ústav obecné a speciální elektrotechniky?
v roce 1947 byl původní ústav přejmenován na Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, který platí dodnes?

Historie

Počátek historie UTEE sahá až do roku 1902 kdy na České vysoké škole technické v Brně vznikl původní Ústav obecné a specializované elektrotechniky vedený profesorem Josefem Sumcem. Ústav byl následně veden profesorem Milanem Krondlem až do roku 1939. Po válečné uzavírce vysokých škol byla činnost ústavu obnovena a dále rozvíjena pod vedením prof. Aleše Bláhy. V roce 1947 došlo k přejmenování ústavu na současný název Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. V roce 1951 dochází k přerušení ve vývoji kvůli transformaci vysoké školy na Vojenskou technickou akademii. Z torza České vysoké školy technické v Brně vzniká Vysoká škola stavitelství, na které je v roce 1956 zřízena Fakulta energetická. V roce 1958 pak dále na nové fakultě vzniká Katedra elektrotechnických nauk. V roce 1965 se katedra rozděluje na katedry dvě a dochází k novému zformování Katedry teoretické a experimentální elektrotechniky, která v podobě vysokoškolského ústavu působí po současnost a dále se rozvíjí.