Výukové laboratoře

Výukové laboratoře

Výuka probíhá v moderních a špičkově vybavených laboratořích v našem fakultním kampusu. Podívejte se, na čem studenti pracují ve cvičeních.

Laboratoř diplomantů 

Laboratoř slouží jako výzkumná pro studenty. Laboratoř je vybavena přístroji, jako je osciloskop, generátor signálu, napájecí zdroj a multimetr. Jedná se o zařízení, která přispívají k pochopení problematiky elektronických součástek a se kterými se studenti mohou setkat i v praxi v průmyslu.

Odpovědná osoba: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Místnost: SC2.86

Laboratoř elektrotechniky a elektrických instalací

Studenti v laboratoři zapojují reálnou elektrickou instalaci pomocí běžných drátových spojů a stejně tak propojením jednotlivých modulů v návrhovém programu v případě systémové (inteligentní) instalace. Následně na instalaci provedou revizi s využitím běžně využívaných revizních přístrojů. Laboratoř zároveň slouží k výuce základů elektrotechniky a základů měření, kde je připraveno samostatné pracoviště pro každého studenta.

Výuková laboratoř předmětů Elektrické instalace, Elektrotechnický seminář a Elektrotechnika.

Odpovědná osoba: Ing. Radim Kadlec, Ph.D.

Místnost: SC2.86

Seminární učebna

Slouží pro výuku menších skupin, kapacita je 10 studentů.

Odpovědná osoba: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Místnost: SC3.63

Laboratoř elektrických obvodů

Laboratoř je vybavena 12 pracovišti s pracovními stoly Diametral VarioLab+. Na pracovištích jsou k dispozici moderní laboratorní přístroje jednak jako součást nástavby stolů, jednak samostatné. Laboratoř je využívána pro výuku předmětů Navrhován elektronických obvodů. Umožňuje studentům osazení DPS a jejich oživení.  

Odpovědná osoba: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Místnost: SC3.64

Laboratoř elektrických měření

V laboratoři elektrických měření si studenti pomocí experimentů prakticky ověřují teoretické znalosti získané na přednáškách předmětů. Vybavení laboratoře umožňuje ověřovat základní i pokročilé metody měření elektrických i neelektrických veličin, posuzování měření z hlediska chyby metody a nejistot měřicích přístrojů. Laboratorní úlohy jsou koncipovány tak, aby z nich studenti mohli zpracovat protokol z provedeného experimentu a osvojili si tak zásady pro zpracování technických zpráv.

Výuka předmětů Měření v elektrotechnice, Měření v audiotechnice.

Odpovědná osoba: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Místnost: SC3.67

Laboratoř elektrotechniky

V laboratoři elektrotechniky si studenti pomocí experimentů prakticky ověřují teoretické znalosti získané na přednáškách předmětů. Vybavení laboratoře umožňuje provádět ověřování základních i pokročilých metod analýzy elektrický obvodů, jevů vyskytujících se v nelineárních elektrických obvodech, v obvodech magnetických, v obvodech harmonickém ustáleném stavu nebo obvodech s rozprostřenými parametry. Laboratorní úlohy jsou koncipovány tak, aby z nich studenti mohli zpracovat protokol z provedeného experimentu a osvojili si tak zásady pro zpracování technických zpráv.

Výuka předmětů Elektrotechnika 1, Elektrotechnika 2.

Odpovědná osoba: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Místnost: SC3.81

Počítačová učebna elektrotechniky

Učebna je vybavena notebooky a je určena pro podporu výuky specifických kurzů, např. Elektrotechnika 1 a 2, bez požadavků na náročné softwarové vybavení.

Výuka předmětů Elektrotechnika 1, Elektrotechnika 2.

Odpovědná osoba: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Místnost: SC4.69

Počítačová učebna

Učebna je vybavena středně výkonnými stanicemi pro potřeby výuky s požadavkem na náročnější software: simulační programy pro návrh elektronických obvodů, programy pro výpočty elektromagnetického pole a další.

Výuka předmětů Elektrotechnický seminář, Modelování elektromagnetických polí, Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů a Seminář C++.

Odpovědná osoba: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Místnost: SC4.80

Pojďte na experimentální a teoretickou elektrotechniku

Vyberte si svůj program