Co je to experimentální a teoretická elektrotechnika a proč ji studovat

Proč experimentální a teoretická elektrotechnika?

Ústav garantuje výuku napříč všemi bakalářskými, magisterskými a doktorskými studijními programy. Cílem je vychovávat odborníky v důležitých elektrotechnických oblastech a to pochopením základních principů elektrotechniky, bezpečnosti, měření elektrických i neelektrických veličin s ohledem na speciální aplikace a modelování elektromagnetických polí.

Pro rozvoj odborníka je bezpodmínečně nutné pochopit základy elektrotechnických obvodů, jen tak může student později hlouběji pochopit děje svého specifického zaměření. Rovněž dokonalým pochopením procesů měření je možné získat ty správné výsledky, v opačném případě je možné pouhou volbou nevhodného přístroje změřit téměř cokoliv. Pro práci na svém budoucím pracovišti je důležité znát základní bezpečnostní a ostatní předpisy mimo jiné také proto, aby nový výrobek posouvající lidstvo kupředu bylo možné uvést na trh.

Víte, že...

zajišťujeme výuku základů elektrotechniky a měřicích metod v elektrotechnice pro většinu studijních programů?
zajišťujeme studentům elektrotechnickou kvalifikaci pro celou dobu jejich studia?
studenti u nás mohou získat elektrotechnickou kvalifikaci §6 uznatelnou i v praxi?
studenti se u nás ve specializovaném předmětu věnovanému problematice elektroinstalací seznámí s aktuálními trendy a naučí se ji samostatně projektovat?
vyučujeme předměty kde se studenti během jednoho semestru seznámí s teorií i praxí elektroniky, naučí se navrhovat elektronické obvody a provedou i jejich praktickou realizaci a o živení?

Pojďte na experimentální a teoretickou elektrotechniku

Vyberte si svůj program