Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

S naším ústavem spolupracuje řada průmyslových partnerů, vzdělávacích institucí včetně zahraničních partnerů. Vyberte si sami tu nejlepší cestu k nám.

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studijní oblast

Studijní oblast

Témata studentských projektů

rádi uvítáme témata na diplomové nebo bakalářské práce z vaší společnosti. Získáte tak možnost si zároveň vytipovat vhodné kandidáty na pracovní pozice ve vaší firmě. Spojte se s doc. Ing. Petr Drexler Ph.D., který s vámi probere všechny podrobnosti.

Přednášky a semináře

přednášky a semináře odborníků z praxe jsou u nás vždy vítány. Posluchači získají nové informace a náhled na prezentovanou problematiku. Spojte se s doc. Ing. Petr Drexler Ph.D., se kterým můžete naplánovat téma, termín i celkovou podobu akce.

Soutěže

Náš ústav je hlavním organizátorem soutěže Mikrokontroléry letí, která je určena pro žáky středních a studenty vysokých škol, jednotlivce nebo týmy z Brna a okolí. Účastníci soutěže (SŠ i VŠ) mají za úkol navrhnout a zkonstruovat funkční zařízení obsahující mikrokontrolér. Během soutěže mají studenti VUT k dispozici vybavenou laboratoř. Soutěž je zakončena závěrečným workshopem, kde studenti obhajují svá zařízení před odbornou komisí složenou z VŠ pracovníků a odborníků z průmyslu (ALPS Electric, SAWtronics). Organizátoři soutěže Ing. Tomáš Hejtmánek, vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Podpora výukového procesu

naši absolventi dlouhodobě prokazují velmi dobré znalosti v oboru. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního vzdělávacího procesu a výuky v laboratořích. Přednášky ve vybraných odborných předmětech nebo podpora při pořizování unikátních zařízení a technologií do laboratoří je další z možných oblastí spolupráce. Budeme rádi, když se s námi spojíte, abychom vymysleli vhodnou formu spolupráce. Vedoucí ústavu doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Smluvní výzkum

máme mnohaleté zkušenosti s řešením drobných i velkých zakázek pro řadu našich průmyslových partnerů. Spojte se s vedoucím ústavu doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D., který vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Společné dotační projekty

jsme partnery řady průmyslových podniků při řešení různých dotačních projektů na národní i mezinárodní úrovni ve formě velkých konsorcií. Vedoucí ústavu doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.