Systém plašení špačků založený na pasivním optickém lokátoru

Image
tacr
Poskytovatel
TAČR
TJ04000441
Popis

Cílem projektu je navrhnout a realizovat systém pro plašení špačků na vinicích. Tento systém bude založen na pasivním optickém lokátoru. Prostřednictvím kamer budou sbírána obrazová data, která budou následně zpracována pomocí moderních algoritmů. V oblasti těchto algoritmů bude proveden aplikovaný výzkum a bude vybrán nejvhodnější algoritmus pro správnou detekci špačků. Na základě pozitivní detekce bude předán impulz akčnímu členu, který provede plašení špačků. Navržený systém bude mít tři moduly: 1) pasivní optický lokátor s kamerami, 2) akční modul zajišťující plašení špačků, 3) napájecí modul pro lokátor a akční člen umožňující jak připojení do elektrické sítě, tak také bateriové napájení s fotovoltaickým panelem

Další osoby podílející se na řešení:

  • prof. Ing. Eva Gescheidtová CSc.
  • Ing. Jiří Janoušek 
  • Jana Lázničková 
  • doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. 
  • Bc. Josef Novotný 
  • Ing. Josef Pokorný 
  • Ing. Eliška Vlachová-Hutová 
  • Ing. Martin Čáp, Ph.D. 
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Hlavní výsledky

Funkční vzorek - Optický detektor pohybujících se objektů

Specializovaná mapa s odborným obsahem - 3D mapa profilu testovaných vinohradů

Funkční vzorek - Akustický plašič

Funkční vzorek - Laserový zdroj pro plašení ptactva

Funkční vzorek - Pasivní optický detektor špačků v.2