Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu

VI04000071
Hlavní řešitel
Popis

Vypuknutí pandemie SARS-CoV-2 vyvolalo celou řadu požadavků bezpečnostních složek státu na získání informací o aktuální nákazové situaci a o rozšíření a rozšiřování infekce. Právě kvalita těchto informací je zásadní pro rozhodování složek krizového řízení ve věcech zavádění protiepidemických opatření a jejich změnách/uvolňování v čase.
Přítomnost specifických virů bude detekována pomocí metod kvantitativní PCR (qPCR) a multiple oligonucleotide ligation kombinovanou s PCR (MOL-PCR). V projektu se zaměříme především na detekci původce SARS-CoV-2 a dalších respiračních patogenů s podobnými příznaky (chřipka, respirační syncytiální virus).
Výsledný vzorkovač bude uplatněn v projektu ve formě funkčního vzorku s přípravou na prototyp s přesně definovanými parametry využití. Efektivita filtrace bude otestována s nepatogenním zástupcem koronavirů. Bude také stanovena míra redukce životaschopnosti koronavirů během vzorkování a zpracování zachycených virů. Vzorkovače budou otestovány v reálném provozu.

Další osoby podílející se na řešení:

Čáp Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drexler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hejtmánek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Janoušek Jiří, Ing. - spoluřešitel
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pokorný Josef, Ing. - spoluřešitel
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D. - spoluřešite

Klíčová slova
Koronavir
respirační onemocnění
SARS-CoV-2
PCR
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři
  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. - Mgr. Petr Králík Ph.D.
  • Ministerstvo obrany - Vojenský zdravotní ústav - Mgr. Oto Pavliš Ph.D.