Výzkum atmosférické plazmové štěrbinové trysky s komplexním elektromagnetickým buzením a plazmovou chemií

20-14105S
Popis

Podstatou projektu je výzkum radiofrekvenční plazmové štěrbinové trysky buzené pomocí speciálních prvků tvořících periodické zpožďovací struktury. V tomto novém typu buzení plazmatu bude zkoumáno elektromagnetické pole pomocí porovnání numerických modelů a experimentálních měření. Budeme studovat zapálení a propagaci výboje ve vztahu ke změnám elektromagnetického pole a dodávání chemických reaktantů ve formě aerosolů nebo kryogenních kapalin. Plazmová tryska se bude zabývat i modifikací nanostrukturovaných
povrchů a vytváření nanočástic a povrchových nanostruktur pomocí přidávání organických prekurzorů, jejich reakcí iniciovaných plazmatem a fázových přechodů způsobených tepelnými toky v pracovním médiu. Cílem je posoudit vliv šíření elektromagnetických (EM) vln, prostorové orientace Poyntingova vektoru a nízké (případně kryogenní) teploty pracovní směsi na časový a prostorový vývoj plazmatu, vytváření reaktivních radikálů, clusterů, nanočástic a následné formování nové morfologie a chemické funkcionality povrchu

Klíčová slova
atmosférický tlak; výboje v plynech; elektromagnetické pole; plazmochemické procesy;aerosol; kryogenní podmínky
Druh projektu
Základní výzkum