Vývoj zařízení pro ohřev kapaliny

Hlavní řešitel
Popis

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020065

Výstupem projektu se předpokládá nový univerzální modul zařízení pro ohřev kapaliny, ovládaný sofistikovanou řídící jednotkou pro jeho monitoring, regulaci a řízení, použitelný do běžných topných těles na trhu.

mpo

Klíčová slova
Ohřev kapaliny
nucená konvekce
Druh projektu
Aplikovaný výzkum