Vývoj nových zkušeben zařízení pro měření průtoku vody a tepla

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026883
Hlavní řešitel
Popis

Projekt je zaměřen na vývoj a inovaci technického, technologického a programového
vybavení zkušeben určených pro testování, kalibraci a certifikaci zařízení pro měření průtoku
vody a tepla. Vyvinuté zkušebny budou využívat moderní, nově navržené metody, principy
a technologické prvky vycházející z iniciativy P4.0, a to především IoT, sběr a zpracování BD,
on-line propojení s nadřazeným IS, vzdálenou zprávu a monitoring klíčových parametrů a dat.

 

EU

Klíčová slova
Měření
průtok
voda
teplo
iniciativa P40
Druh projektu
Aplikovaný výzkum