Vláda na dva týdny pro studenty zcela uzavírá vysoké školy

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Tímto je tedy zrušena dosavadní možnost laboratorní, umělecké či experimentální práce v malých skupinách, jsou zrušeny individuální návštěvy knihoven a studoven, prezenční konzultace atd. Jedinou výjimkou mají studenti medicínských oborů (všeobecné lékařství, farmacie, zubní lékařství a další zdravotnické studijní programy). Toto nařízení platí plošně na území celé republiky.

Zdroj: vutbr.cz