Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE

FEKT-S-20-6360
Popis

Projekt zahrnuje podporu výzkumné činnosti doktorandů a perspektivních vědeckých pracovníků UTEE v synergii s probíhajícími výzkumnými aktivitami ústavu. Obsah projektu je koncipován do dvou tematických bloků:
• Metrologie a měření
• Obvodová řešení a senzory