Laboratoř nízkoúrovňových měření

 

Pracovníci laboratoře nízkúrovňových měření se především zabývají problematikou měřením koncentrace lehkých vzdušných iontů v jeskyních a to pro účely léčebné speleoterapie i výzkumu proudění vzduchu v jeskyni. Tato měření jsou svým provedením unikátní a navazují na dlouhodobé zkušenosti pracovníků UTEE. Kromě těchto měření v terénu je laboratoř schopna provádět přesné měření vysokoimpedanční a šumová pro materiálový výzkum.

Místnost: SC3.62

Hlavní činnosti

 • Měření koncentrace a pohyblivosti vzdušných iontů v laboratoři i v přírodě
 • Speciální dlouhodobá měření radonu, meteorologických veličin, CO2 v prostorách se 100 % relativní vlhkostí (jeskyně, doly)
 • Měření mrznoucího potenciálu a další specifický zakázkový vývoj unikátních zařízení pro chemii, fyziku
 • Měření velmi nízkých i vysokých impedancí v laboratoři i v průmyslu
 • Vývoj nových metod měření NQR

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Elektrometr kombinující  pikoampérmetr 3 fA-20 mA, coulombmetr, vn budící zdroj
 • Vn zdroj pro fotonásobiče 2 kV
 • Experimentální pracoviště NQR
 • Zařízení pro generování a snímání nízkoúrovňových signálů
 • Řízený HV omezující zdroj
 • Komora (200x200x100 mm) a měřicí zařízení pro nízké teploty
 • Iontmetr- měření vzdušných iontů - „Gerdien Tube“
Odpovědná osoba