Laboratoř magnetických měření

 

Hlavní náplní laboratoře je přesné měření hysterezních smyček a křivky prvotní magnetizace u magnetických materiálů pro účely modelování v programech založených na metodě konečných prvků, jako je například ANSYS. Kromě magnetických vlastností jsme schopni měřit u kovů a kompozitních materiálů i jejich rezistivitu, teplotní závislost do 300 °C. Častým požadavkem našich partnerů je pomoc s technologií výroby a navržení nestandartních měření pro danou aplikaci. Měření jsme schopni spojit s modelováním v Ansysu.

Místnost: SC3.83

Hlavní činnosti

 • Výzkum nedestruktivních metod zkoušení materiálu, nových metod magnetických měření nestandardních vzorků
 • Měření křivek prvotní magnetizace, dynamických i statických hysterezích smyček feromagnetických materiálů
 • Měření magnetické susceptibility paramagnetických a diamagnetických materiálů
 • Mapování magnetického pole pro dodané vzorky v laboratoři i pomocí bezpilotních letounů v terénu
 • Měření měrných ztrát pro uzavřené vzorky do 2 MHz

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Třiosý gaussmetr, jednosé gaussmetry s vysokou citlivostí a kmitočtovou šířkou pásma
 • Magnetická Jha na upnutí vzorků, Epsteinův přístroj pro malé i velké vzorky
 • Koercimeter, Fluxgate magnetometr
 • Pomocné Impulsní a kontinuální proudové zdroje
 • Teplotní komora 20-300 °C +- 0.5 °C
 • Zdroje magnetického pole, f 0-10 Hz pro otevřené vzorky, 20 Mhz pro uzavřené vzorky
 • Defektoskop Foester využívající metodu vířivých proudů pro nedestruktivní měření vodivosti materiálu a trhlin na povrchu vzorku
Odpovědná osoba