Laboratoř impulsních zdrojů a mikrovlnných zařízení

 

Jednou z aktivit týmu pracujícího v rámci laboratoře je výzkum moderní pokročilé metody detekce částečných výbojů v energetických zařízeních (typicky transformátorech) využívající sledování jejich elektromagnetické emise v pásmu ultrakrátkých vln (300 MHz – 3 GHz). Pomocí ní je možno stanovit závažnost jejich aktivity a také poměrně přesně lokalizovat kritické místo vzniku. Tým vyvinul unikátní diagnostický systém, který je používán při provozní diagnostice transformátorů v jaderné elektrárně Dukovany.

Místnost: SC3.82

Hlavní činnosti

  • Výzkum vysokofrekvenčních měřicích a diagnostických systémů a výkonových zdrojů
  • Vývoj komponentů pro snímače fyzikálních veličin pracující v radiofrekvenční až mikrovlnné oblasti

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Stíněná semi-anechoická komora
  • Vysokofrekvenční modulované generátory do 3 až 6 GHz
  • Pulse-pattern programovatelný vysokofrekvenční generátor s dvojitým synchronním výstupem do 240 MHz
  • Spektrální analyzátory do 6 GHz
  • Dvouportový vektorový obvodový analyzátor 9 kHz - 6 GHz
  • Počítačový impedanční/obvodový analyzátor 1 Hz – 40 MHz
  • 3 GHz 4 kanálový paměťový osciloskop 20 GSa/s
  • Vysokofrekveční pasivní i aktivní, napěťové a proudové osciloskopické sondy
Odpovědná osoba