Laboratoř elektrooptiky a laserové techniky

 

Pracovníci laboratoře elektrooptiky a laserové techniky se zabývají výzkumem problematiky polarimetrických optovláknových snímačů magnetických polí a elektrických proudů. Tyto snímače jsou atraktivní kvůli svému vysokému dynamickému rozsahu, linearitě, bezkontaktnímu principu, velké šířce pásma a možnosti měřit elektrické proudy vysokých hodnot. Možnou aplikací těchto snímačů je např. výrobní a distribuční elektroenergetika, ale také oblast nukleární fúze s tokamaky coby energetickými zdroji budoucnosti.

Místnost: SC3.84

Hlavní činnosti

  • Výzkum optických metod pro snímání fyzikálních veličin
  • Výzkum a vývoj optických a optovláknových snímačů fyzikálních veličin
  • Příprava, konstrukce a testování optických a optovláknových snímačů

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Vibračně izolované optické stoly, optické, optomechanické a optovláknové komponenty
  • Vybavení pro konektorování optických vláken
  • Laserové zdroje: kmitočtově a výkonově stabilizovaný helium-neónový laser 633 nm pro interferometrii, lasery s optovláknovým výstupem pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast
  • Difrakční optický spektrometr pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast
  • Optické přijímače (širokopásmové až 1 GHz, infračervené s termoelektrickým chlazením)
  • Optovláknové měřiče výkonu
  • Počítačový polarimetr
Odpovědná osoba