Gratulace prof. Ing. Josef Dadok, CSc.

Významný výzkumník prof. Ing. Josef Dadok, CSc. dne 28. 2. 2021 slaví krásné jubileum - 95 let.

Absolvent brněnské poválečné techniky ČVŠT, žák profesora Aleše Bláhy a jeho Ústavu teoretické a experimentální techniky, je světově uznávanou kapacitou v oblasti NMR a k dnešnímu Ústavu teoretické elektrotechniky má vřelý vztah. Jsme hrdí, že ho můžeme považovat za staršího kolegu a za náš vzor.

Za celý náš ústav UTEE gratulujeme a přejeme mu do dalších let pevné zdraví a životní optimismus, kterým stále oplývá.

Životopis: zivotopis.pdf

Článek: Devadesát let Josefa Dadoka

 Prof. Josef Dadok na 51st ENC Conference , Daytona Beach, Florida USA, 2010
prof. Josef Dadok na 51st ENC Conference , Daytona Beach, Florida USA, 2010

 

prof. Dadok přijat děkankou, profesorkou Jarmilou Dědkovou z ÚTEE v doprovodu Ing. Bohumila Krále

prof. Dadok přijat bývalou děkankou profesorkou Jarmilou Dědkovou z ÚTEE 
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.  a prof. Ing. Josef Dadok, CSc.

 

dedkova
prof. M. Kasal, prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.  a prof. Ing. Josef Dadok, CSc. a Ing. Bohumil Král, CSc.

 

dedkova
prof. Josef Dadok a Ing. Bohumil Král (dřívější Dadokův diplomant)

 

Připomínáme čestný doktorát Josefa Dadoka fotografiemi z ledna 2013 v Novobarokní Aule rektorátu VUT

promoce

 

promoce
Rektor VUT Karel Rais, děkanka FEKT Jarmila Dědková, doktorad Josef Dadok

 

promoce
Tým ÚTEE při promoci, vlevo doc. Jiří Sedláček, Csc.- Stříbrná medaile VUT 2019

 

promoce
Ex-děkan FEKT a ředitel CEITEC VUT prof. Ing. Radimír Vrba CSc. přednáší Laudatio

 

promoce
Děkovná řeč doktora honoris causa Josefa Dadoka

 

promoce
Předávání doktorského diplomu

 

promoce
Prvým ředitelem Ústavu přístrojové techniky byl Ing. Zdeněk Buřival-vlevo

 

promoce
Josef Dadok po promoci, dále na fotce - Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc., prof. RNDr. Jiří Komrska CSc., Ing. Zdeněk Buřival, CSc., Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Armin Delong, DrSc.

 

utee
Mladý kolektiv UTEE i pamětníci poslouchají příběh čerstvého doktora honoris causa a příjemného společníka Jožky Dadoka

 

utee
Josef Dadok na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky

foto archiv UTEE